Thông báo mới

x

FREE SHIPPING KHI MUA ONLINE TẠI CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ CHƯA CÓ CỬA HÀNG REMMY

 

 

THÔNG BÁO!!!

DEAR ALL

 

Thông tin tài khoản chính thức!

Các khách hàng đang giao dịch mua hàng online vui lòng chỉ chuyển khoản các tài khoản mang tên Phạm Thanh Sơn hoặc liên hệ Hotline 0942421111 để được sự hỗ trợ.

Techcombank:
CTK: Phạm Thanh Sơn
STK: 1960.1038.620.007

 

Vietcombank:
CTK: Phạm Thanh Sơn.
STK: 0011.002.338888

CN: Ngô Quyền.

 

Vietcombank:
CTK: Phạm Thanh Sơn.
STK: 0021.000.262601

 

Agribank:
CTK: Phạm Thanh Sơn.
STK: 1303.2061.43040
CN: Hà Thành.

 

Maritimebank
CTK: Phạm Thanh Sơn.
STK: 0330.10179.14746.
CN: Quan Hoa

 

Viettin bank :
CTK: Phạm Thanh Sơn.
STK: 101.010.004.598.430 

 

BIDV 
CTK: Phạm Thanh Sơn
STK:120.1000.6094.069

 

VPBANK

CTK: Phạm Thanh Sơn

STK: 2893388888

 

Bình luận